Facebook Twitter
aliensecret.com

Có Ai Ngoại Trừ Nhà Chiêm Tinh Từng Thực Sự Thu Lợi Từ Việc đọc Chiêm Tinh Không?

Đăng trên Thang Chín 26, 2022 bởi Clifford Hagger

Chúng ta có thể nói chuyện với những cá nhân không cắt cỏ mà không tham khảo ý kiến ​​nhà chiêm tinh của họ trước tiên cho những người ở một đầu khác của quang phổ tuyên bố chắc chắn rằng họ không tin tưởng vào chiêm tinh học. Điều gì dựa trên giữa?

Không có bất kỳ nghi ngờ nào rằng các ngôi sao cùng với các cơ thể trên trời khác nằm trong một cấu hình cụ thể tại thời điểm chính xác chúng ta được sinh ra. Nó chắc chắn là "con tem" của chúng tôi trong sáng tạo nhưng làm thế nào điều đó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi hoặc tối thiểu hoặc đáng kể? Vâng, một số người coi chiêm tinh là một môi trường có thể dự đoán của các khả năng và xác suất. Đối với những người làm, nó không tạo ra sự khác biệt nếu bạn thực sự tin vào nó hay không. Họ sẽ nói với bạn rằng nó giống như nói rằng bạn không có niềm tin vào trọng lực khi bạn đi ra một cửa sổ của một tòa nhà câu chuyện hai mươi giây. Chính xác thì sao? Điều không thể tránh khỏi sẽ không coi trọng niềm tin của bạn hoặc thiếu nó.

Đối với những người bước vào trung tâm của đường phố và thỉnh thoảng tìm kiếm các bài đọc chiêm tinh, để giải trí hoặc có lẽ là một tiềm năng cho một cái nhìn rõ ràng hơn về cuộc sống, việc chọn một nhà chiêm tinh có thể là một cuộc phiêu lưu. Chúng có thể được tìm thấy trong tất cả các kích cỡ và hình dạng. Đó là bản chất của những công việc này là diễn giải. Bạn không thể tìm thấy bất kỳ khung tham chiếu nào, nếu có, không thể thích nghi với một biểu đồ chiêm tinh ... tất cả các phương thức tôn giáo và tâm linh, tất cả các khía cạnh của tâm lý học ... và mọi phần của chủ nghĩa duy vật. Các biểu đồ thường không được tự làm cho mình nữa, đó là một quá trình tốn thời gian và tốn kém. Ngày nay họ dễ dàng xuất hiện từ một máy tính được giáo dục tốt. Sau đó, niềm vui của bạn bắt đầu.

Bạn có thể hướng đến việc đọc của bạn với một số câu hỏi cụ thể liên quan đến hiện tại và/hoặc tương lai trong quá khứ hoặc bạn có thể chỉ muốn biểu đồ natal (sinh) của bạn đọc. Rất nhiều người yêu cầu đọc liên quan đến năm tới, chỉ ... để có được một bản tóm tắt về những gì phía trước với hy vọng đối phó với nó một cách khôn ngoan và tốt.

Cũng có thể có một khóa học hoặc các khóa học về chiêm tinh học trong một lớp học hoặc trực tuyến với mục đích dự định hiểu biểu đồ cá nhân của bạn tốt hơn hoặc giải thích các biểu đồ cho người khác. Một lần nữa, bất cứ ai chuẩn bị và trình bày lớp học sẽ đưa spin của họ vào giải thích, điều đó có nghĩa là bạn phải điều tra nghiêm túc nhiệm vụ của giáo viên được đề xuất của một người.

Đối với nhiều người, đọc các bảng xếp hạng của người giàu và nổi tiếng thực sự là một chuyến đi thực sự, vì mọi người đều biết, theo thực tế, những khúc cua và quay trong những con đường mà họ chọn trong cuộc sống. Có thể rất vui khi kiểm tra các bài đọc về nhà khoa học yêu thích của riêng bạn, người nổi tiếng, nhà truyền giáo hoặc nhà thám hiểm ... nhưng hiểu rằng cách giải thích của một nhà chiêm tinh có thể thay đổi từ người khác mặc dù thực tế là những điều này được trang bị chính xác cùng một dữ liệu cơ bản. Nó có thể thú vị hơn rất nhiều để có được một số bài đọc trên bảng xếp hạng Natal về anh hùng hoặc kẻ thù đặc biệt của riêng bạn để so sánh các ý kiến ​​khác nhau.