Facebook Twitter
aliensecret.com

Nhãn: cần thiết

Bài viết được gắn thẻ Cần Thiết

Hàng Giả, Hiện Tượng Pyschic Hoặc Kỹ Năng Thực Tế

Đăng trên Tháng Một 6, 2024 bởi Clifford Hagger
H cảm thực sự là một kỹ năng thực tế, và do đó chỉ có ý nghĩa thực sự được sử dụng.H cảm hoạt động trên bối cảnh của một "co giật cơ".Giống như nút áo sơ mi, chúng tôi rèn luyện bản thân để trả lời theo một cách cụ thể, với nhiều mục thông tin khác nhau mà chúng tôi chọn từ những thông tin thực sự đi qua...

Ý Thức Thiên Văn

Đăng trên Tháng Mười 15, 2022 bởi Clifford Hagger
Máy bay Astral tồn tại ở đây và ngày nay đồng thời với vật lý.Tương tự, phần ý thức của chúng ta đang kết nối với các thiên văn sau và ngày nay.Hiểu và trải nghiệm phần ý thức này tập trung vào đào tạo bộ não của bạn để hiểu nó.Mức độ dự đoán sâu hơn chỉ cần đào tạo bộ não của bạn để chuyển thêm năng lượng sang các lĩnh vực ý thức đã được liên kết với Astral...