Facebook Twitter
aliensecret.com

Mục đích Cao Hơn Của Phép Chiếu Astral

Đăng trên Tháng Hai 17, 2023 bởi Clifford Hagger

Trong dự đoán thiên văn, bạn có thể quan sát mọi thứ không thể nhìn thấy, bạn có thể xem tất cả những gì ẩn giấu trong thế giới vật chất, nhiều người cổ đại nói rằng dự đoán Astral thực sự là một cách để tất cả chúng ta tìm hiểu chúng ta là ai và ở đâu Chúng ta có nguồn gốc từ. Phép chiếu Astral thực sự là một phương pháp bí ẩn để mọi người xác định vô số thực tế và kích thước nhiều hơn nhiều so với hành tinh của con người. Trong trường hợp bạn đã thành thạo, dự báo Astral, bạn nên hiểu nhu cầu không giới hạn về dự đoán trong cuộc sống của chúng tôi và đối với mỗi người mới bắt đầu, bạn cần biết mọi người cần dự đoán Astral, mọi người phải là dự án Astral !!!!

Bạn có thể tự hỏi và tò mò tại sao mọi người cần chiếu Astral? Bởi vì tất cả mọi người bao gồm một tinh thần và bởi sự trợ giúp của dự đoán Astral, chúng ta sẽ khám phá bản thân thực sự cao hơn của chúng ta và tại sao chúng ta ở trong hành tinh? Và mục đích thực sự cao hơn của chúng ta trong cuộc sống là gì ??? Mọi người đều bao gồm một mục đích cao hơn cho dù đó là tốt cũng như phá hoại.

Để tất cả chúng ta được học nhiều, trước tiên chúng ta nên tìm hiểu lý do cao hơn cho nó và lợi ích của nó là gì trong cuộc sống của chúng ta, lý do lớn hơn cho nó và nó thực sự là những lợi ích không thể được tính, bởi vì Nó không chỉ giải quyết về bản thân mà nó liên quan đến bí ẩn của vũ trụ hoàn chỉnh, mà là về tất cả các chiều và thực tế, dự đoán không chỉ về con người mà không cần phải nói nhiều hơn về thế giới tâm linh, về tất cả những sinh vật cao hơn như các thiên thần, Ma quỷ, các vị thần và cũng là thực thể thấp như những nguyên tố, tinh thần tự nhiên và tất cả các loại linh hồn và chúng sinh thiên văn, tất cả đều nằm trong tất cả các thực tế và chiều kích.