Facebook Twitter
aliensecret.com

Nhãn: nguyền rủa

Bài viết được gắn thẻ Nguyền Rủa

Chiếu Sáng Một ánh Sáng Trên Ma Thuật đen

Đăng trên Tháng Mười Một 26, 2023 bởi Clifford Hagger
Đề cập đến những gì "ma thuật đen" và hình ảnh của các nghi lễ đẫm máu và búp bê voodoo mà người ta nghĩ đến - và một lần và vì tất cả lý do! Nó thực sự được kết nối mạnh mẽ với Satan và được coi là thực hành bởi các phù thủy đã thực hiện các hiệp ước với ma quỷ thông qua các thử nghiệm phù thủy Salem năm 1692...

Lời Nguyền Etheric

Đăng trên Bước Dều 9, 2023 bởi Clifford Hagger
Một lời nguyền etheric có thể là một cấy ghép năng lượng hoặc etheric ngăn chặn ý thức tiếp cận các con đường hiểu biết cụ thể.Lời nguyền tốt nhất có thể là một lời nguyền chưa từng thấy hoặc bị ẩn giấu bởi vì không có bất kỳ sự hiểu biết nào về những cấy ghép này, bạn sẽ không có trận chiến để loại bỏ hoặc giải thể chúng...